+48 34 390 54 50

Polityka prywatności

Serwis Softbuy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta SoftBuy.pl obowiązuje Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.softbuy.pl

 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Softbuy.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów.

 

W trakcie składania zamówienia na produkty oferowane przez serwis SoftBuy.pl zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, w przypadku firmy dodatkowo o pełną nazwę firmy oraz numer NIP) w przeznaczonym do tego celu formularzu. Pola obowiązkowe są oznaczone.

 

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej lub płatniczej obsługę klienta przejmuje serwis płatności.pl. W tym przypadku tylko system płatności.pl zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze płatności.pl znajdują się na ich serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

 

Serwis SoftBuy.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości SoftBuy.pl rozumie komercyjne informacje odnoszące się bezpośrednio do jego usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.). Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych SoftBuy.pl.