+48 34 390 54 50

NTFS & HFS+ for Linux 8.1 Professional

NTFS & HFS+ for Linux 8.1 Professional
Dostępność:
Dostępny
Autor:
Paragon Software Group
Cena:
109,00
(
z VAT
)

NTFS&HFS for Linux 8.1 Professional ulepsza system operacyjny Linux:


 • Szybki i niezauważalny dostęp do woluminów NTFS pod Linux z pełną funkcjonalnością odczytu i zapisu

 • NOWOŚĆ! Szybki i niezauważalny dostęp do woluminów HFS+/HFSX pod Linux z pełną funkcjonalnością odczytu i zapisu

 • Montowanie dowolnego woluminu NTFS i HFS/HFS+/HFSX jakby był macierzystym, włączając w to automatyczne dodanie do“ fstab” (dla automatycznego montowania podczas startu Linux)

 • Montowanie dysków dynamicznych firmy Microsoft i oprogramowania RAID
 • Używanie potężnych narzędzi Linux, aby obsługiwać partycje NTFS i HFS+/HFSX

Kluczowe funkcje programu i korzyści płynące z używania NTFS&HFS for Linux 8.1 Professional:


 • Pełny dostęp odczytu/zapisu do woluminów NTFS i HFS - Szybki i niezauważalny dostęp odczytu i zapisu do woluminów NTFS i HFS+/HFSX pod Linux

 • Dodatkowe narzędzia - Tworzenie woluminów NTFS i HFS+/HFSX oraz sprawdzanie ich spójności. Defragmentacja i wymazywanie partycji NTFS, kopiowanie (tworzenie kopii zapasowych) plików z zachowaniem wszystkich ich atrybutów i wykonywanie wielu innych zadań powiązanych z systemem plików NTFS

 • Obsługa dysków dynamicznych firmy Mcrosoft i oprogramowania RAID - Montowanie wszystkich woluminów dynamicznych firmy Windows (woluminy zwykłe, łączone, rozłożone, dublowane i RAID5) oraz oprogramowania RAID za pomocą sterownika LDM (Logical Disk Manager)

 • Wyjątkowo łatwa instalacja - Skrypt buduje sterownik, instaluje go, automatycznie montuje wszystkie woluminy NTFS i HFS+/HFSX znajdujące się w systemie i umieszcza je w "fstab", aby montować je automatycznie podczas startu Linux

 • Wysoka wydajność - Szybkość transferu jest taka sama jak w przypadku macierzystych systemów plików

 • Brak ograniczeń rozmiaru plików i woluminów - Nie ma ograniczeń maksymalnego rozmiaru plików i woluminów

 • Obsługa wszystkich wersji NTFS - Sterownik obsługuje wszystkie wersje NTFS – począwszy od Windows NT 4.0 aż do Windows 7


Nowe funkcje produktu NTFS&HFS for Linux 8.1 Professional:


 • Poprawiona procedura instalacji
 • Obsługa znaków kodowania UTF16
 • Obsługiwanie jednocześnie kilku stron kodowych
 • Pełna współpraca z klientami Mac® OS X SAMBA
 • Pełna współpraca z oprogramowaniem torrent
 • Pełna obsługa "Alternatywnych strumieni danych" za pomocą sterownika NTFS (nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia)


Ogólne funkcje produktu NTFS&HFS for Linux 8.1 Professional:


 • Montowanie dowolnego woluminu NTFS i HFS+/HFSX jakby był macierzystym Linux
 • Automatyczne dodanie do fstab (do automatycznego montowania podczas startu Linux)
 • Obsługa architektury 64 Bitowej
 • Obsługa funkcji NTFS (zobacz również "ograniczenia")
 • Wersje NTFS 1.2, 3.0 3.1 (Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista/Windows 7)
 • Skompresowane pliki (NTFS)
 • Obsługa plików rozrzedzonych (NTFS)
 • Obsługiwane funkcje HFS/HFSX (zobacz również "ograniczenia")
 • Wersje HFS+/HFSX wydane z MacOS 10.4, 10.5, 10.6
 • Nazwy plików i folderów w językach narodowych, włączając w to kraje azjatyckie. Strona kodowa dla tłumaczenia nazwy pliku określona jest przez opcje montowania

 • Brak obniżenia wydajności systemu podczas transferu danych
 • Obsługa jądra SMP (systemy wieloprocesorowe)
 • Wysoka wydajność — szybkość transferu jest taka sama jak w przypadku macierzystych systemów plików

 • Nie ma ograniczeń co do maksymalnego rozmiaru pliku i woluminu (ograniczenia wewnątrz jądra i NTFS lub HFS+/HFSX)


Dodatkowe narzędzia:


 • mkntfs — formatuje dowolną partycję do NTFS pod Linux
 • chkntfs — sprawdza spójność partycji NTFS i naprawia błędy
 • dfntfs — defragmentuje woluminy NTFS
 • cpntfs — proste i szybkie narzędzie NTFS for Linux do tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików oraz katalogów do/z/pomiędzy partycjami NTFS pod systemem operacyjnym Linux. Narzędzie może być użyteczne do utworzenia kopii zapasowych systemu plików NTFS i przywrócenia go później na tej samej lub nowo sformatowanej partycji NTFS

 • infntfs — wyświetla wersję NTFS, informacje o wolnym/zajętym miejscu na dysku, etykietę woluminu NTFS, flagę zanieczyszczenia, numer seryjny oraz pozwala je zmieniać

 • fsutil — Odpowiednik „fsutil“ systemu operacyjnego Windows – wykonuje wiele zadań powiązanych z NTFS, takich jak zarządzanie informacją systemu plików, dodatkowe strumienie, kompresja, twarde łącza itp.

 • wipe — nieodwracalnie usuwa dane z woluminów NTFS/FAT

 • mftpack — pozwala na pakowanie/obcinanie MFT (MasterFileTable) na woluminach NTFS

 • hdlnk — pozwala na obliczanie wszystkich twardych łączy na woluminach NTFS
 • junction — pozwala na pokazanie punktów ponownej analizy na woluminach NTFS
 • mkfat — formatuje partycje do FAT pod Linux
 • extents — śledzi rozszerzenia plików/folderów
 • svntfs — fragmentuje wolne miejsce i pliki na partycji NTFS
 • mkhfs — formatuje dowolną partycję do HFS+ pod Linux
 • chkhfs — sprawdza spójność partycji HFS+/HFSX i naprawia błędy

Ograniczenia:


Funkcje NTFS: Pliki zaszyfrowane nie mogą być odszyfrowane. Treść pliku zostanie skopiowana zaszyfrowana z utratą możliwości odszyfrowania. Narzędzie Cpntfs może zostać użyte do skopiowania zaszyfrowanych plików przy zachowaniu możliwości późniejszego odszyfrowania. Atrybuty, jakie zostaną utracone: Podczas kopiowania z NTFS do Linux FS: strumienie alternatywne NTFS nie zostaną skopiowane, podobnie jak flaga kompresji i atrybuty bezpieczeństwa (użyj narzędzia cpntfs, aby zachować te atrybuty – dostępne w edycji Professional) Podczas kopiowania z Linux FS do NTFS: wszystkie atrybuty bezpieczeństwa (prawa dostępu i własność) zostaną utracone Twarde łącza i symboliczne łącza: każde łącze zostanie skopiowane jako pełny plik wraz z jego treścią, tracąc przy tym informacje łącza. Funkcje HFS+/HFSX: Alternatywne strumienie danych (forks) nie są obsługiwane. Atrybuty rozszerzone nie są obsługiwane.


Wymagania systemowe:


 • System operacyjny Linux z jądrem 2.4.x lub 2.6.x
 • Pamięć RAM: 0.5 MB do załadowania sterownika i 0.5 MB na montowany wolumin dla operacji
 • Wolne miejsce na dysku twardym: 10 MB
 • Procesor: min. i586 (dla innych platform zobacz poniżej)

Obsługiwane architektury:


Produkt ten obsługuje architektury x86 i x86-64. Oprogramowanie firmy Paragon oferuje sterowniki dla innych architektur, na których znajduje się Linux. Na przykład:


 • x86
 • ARM
 • MIPS
 • SuperH (SH4)
 • Power PC

Obsługiwane jądro Linux:


Zalecamy używanie jednego z najnowszych jądra 2.6 lub 2.4 na platformie sprzętowej i nabycie dowolnego stabilnego jądra ze strony internetowej www.kernel.org. Używanie nowszych jąder Linux, opartych na wersji jądra Linux ze strony www.kernel.org nie jest surowo zabronione. W razie problemów z systemem operacyjnym, spróbuj odtworzyć go na stabilnym jądrze Linux i jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z pomocą techniczną dystrybutora Twojego Linux.


Obsługiwane dystrybucje systemu Linux:


Następujący dystrybutorzy Linux, byli testowani przez firmę Paragon Software:


 • Ubuntu 10.04
 • LinuxMint 8
 • OpenSuse 11.2
 • Mandriva Free 2010
 • Debian 5.04
 • Slackware 13
 • CentOS 5.4
 • Red Hat EL

Środowisko programistyczne:


Środowisko programistyczne wymagane jest do kompilacji sterowników. Upewnij się, że masz zainstalowane:


 • Pliki nagłówkowe jądra
 • Kompilatora GNU C (gcc)
 • Kompilatora GNU C++ (g++)
 • GNU Make
 • GNU ld (binutils)
 • Modutils (narzędzia module-init)
Promocje