+48 34 390 54 50

Illustrator CS6 PL Win Upgrade

Illustrator CS6 PL Win Upgrade
Dostępność:
Dostępny
Autor:
Adobe
Cena:
942,18
(
z VAT
)
UWAGA! Podana cena jest ceną sugerowaną. W celu wyceny prosimy o kontakt.

Aktualizacja z produktów:


 • Adobe Illutrator CS5
 • Adobe Illutrator CS4
 • Adobe Illutrator CS3

UWAGA: Upgrade nie działa z wersją OEM, NFR oraz w przypadku aktualizacji pojedynczego produktu z pakietu Creative Suite (CS)


Oprogramowanie Adobe® Illustrator® CS6 to najlepsze w branży środowisko do tworzenia grafiki wektorowej przeznaczonej dla różnych formatów. Kreatywne pomysły można realizować przy użyciu kształtów, kolorów, efektów i typografii. Oprogramowanie oferuje efektywne środowisko pracy i ułatwia przełączanie się między programami firmy Adobe. System zapewniania wydajności Mercury pozwala dowolnie eksperymentować z perspektywą, obrysami, przezroczystymi gradientami, wzorkami, pędzlami i pociągnięciami pędzlem, dzięki czemu praca nad nawet najbardziej złożonymi projektami przebiega błyskawicznie.


Opis najważniejszych funkcji


 • Zaawansowane narzędzia do rysowania grafiki wektorowej. Narzędzia do precyzyjnego tworzenia kształtów, pędzle oferujące efekty płynnych pociągnięć i malarskie, a także rozbudowane opcje sterowania ścieżkami umożliwiają opracowywanie wyjątkowych projektów.
 • Integracja z innymi produktami firmy Adobe. Dzięki ścisłej integracji z czołowymi w branży produktami firmy Adobe, takimi jak programy Adobe Photoshop®, InDesign®, After Effects® i Acrobat®, podczas opracowywania materiałów do druku lub udostępniania w formie cyfrowej można łatwo przechodzić między kolejnymi etapami projektowania i druku.
 • System zapewniania wydajności Mercury. Dzięki natywnej obsłudze technologii 64-bitowej w systemach Mac OS i Windows® oraz optymalizacji użycia pamięci RAM i ogólnej wydajności oprogramowanie oferuje dokładność, szybkość i idealną stabilność nawet w przypadku dużych, złożonych plików.
 • Wiele obszarów kompozycji. Obszary kompozycji o różnych rozmiarach i w maksymalnej liczbie aż 100 można porządkować i wyświetlać w dowolny sposób — jeden na drugim lub w siatce. Program umożliwia szybkie dodawanie, usuwanie, przekładanie i zmienianie nazw obszarów kompozycji. Można je zapisywać, eksportować i drukować niezależnie lub razem.
 • Gradienty i przezroczystość. Z gradientami można pracować bezpośrednio na obiekcie — definiując rozmiary gradientów eliptycznych, edytując kolory i dopasowując krycie. Program umożliwia nawet stosowanie gradientów do pociągnięć pędzlem i siatek.
 • Wyraźna grafika i tekst na stronach internetowych i urządzeniach przenośnych. Funkcja tworzenia i wyrównywania obiektów wektorowych bezpośrednio na siatce pikseli pliku umożliwia generowanie czystej, wyraźnej grafiki rastrowej. W poszczególnych ramkach tekstu można stosować opcje wygładzania.
 • Obrysy obrazów. Zaawansowany mechanizm generowania obrysów umożliwia bezproblemowe konwertowanie obrazów rastrowych na wektory z opcją edytowania. Linie są wyraźne, dopasowania dokładne, a kolory zgodne z oczekiwaniami — to wszystko bez konieczności obsługi skomplikowanych elementów sterujących.
 • Rysowanie z zachowaniem perspektywy. Siatki perspektywy umożliwiają rysowanie kształtów i scen przy użyciu precyzyjnej perspektywy liniowej z jednym punktem zbiegu albo dwoma lub trzema punktami zbiegu, dzięki czemu można uzyskać realistyczny efekt głębi i odległości.
 • Tworzenie wzorków. Opracowywanie idealnie podzielonych na płytki wzorków wektorowych jest dziecinnie łatwe. Program pozwala dowolnie eksperymentować z powtarzającymi się wzorkami różnych typów, zawsze udostępniając opcje ich edycji.
 • Edytowanie wyglądu w panelu. Edytowanie właściwości obiektów jest możliwe bezpośrednio w panelu Wygląd, co eliminuje konieczność otwierania paneli wypełnień, pociągnięć i efektów.
 • Obsługa standardowych formatów plików graficznych. Można pracować praktycznie z dowolnymi typami plików — między innymi PDF, EPS, FXG, Photoshop (PSD), TIFF, GIF, JPEG, SWF, SVG, DWG i DXF.
 • Narzędzia do generowania plików Adobe PDF. Dostępna jest opcja zachowywania warstw programu Illustrator podczas tworzenia chronionych, wielostronicowych plików PDF z dużą ilością grafiki. Dzięki temu, że program Illustrator obsługuje standardy PDF/X, pliki można bezpiecznie udostępniać usługodawcom.

Najważniejsze funkcje programu Illutrator CS6


 • System zapewniania wydajności Mercury. Dzięki natywnej obsłudze technologii 64-bitowej w systemach Mac OS i Windows® oraz optymalizacji użycia pamięci RAM i ogólnej wydajności oprogramowanie oferuje dokładność, szybkość i idealną stabilność nawet w przypadku dużych, złożonych plików.
 • Tworzenie wzorków. Opracowywanie idealnie podzielonych na płytki wzorków wektorowych jest dziecinnie łatwe. Program pozwala dowolnie eksperymentować z powtarzającymi się wzorkami różnych typów, zawsze udostępniając opcje ich edycji.
 • Obrysy obrazów. Całkowicie nowy mechanizm generowania obrysów umożliwia konwertowanie obrazów rastrowych na wektory z możliwością edytowania. Linie są wyraźne, dopasowania dokładne, a kolory zgodne z oczekiwaniami — to wszystko bez konieczności obsługi skomplikowanych elementów sterujących.
 • Funkcjonalny, elastyczny interfejs. Dzięki nowemu, uproszczonemu interfejsowi codzienne zadania wymagają wykonania mniejszej liczby czynności. Program umożliwia także edycję lokalną nazw warstw, dokładne próbkowanie kolorów i płynne dostosowywanie jasności interfejsu użytkownika do jasności innych narzędzi firmy Adobe.
 • Gradienty w pociągnięciach pędzlem. Gradienty można stosować wzdłuż lub wszerz pociągnięć pędzlem albo w ich obrębie, przy zachowaniu pełnej kontroli nad ich rozmieszczeniem i kryciem.
 • Edycja lokalna w panelach. Nazwy można edytować bezpośrednio w panelach warstw, próbek, pędzli, obszarów kompozycji i innych — bez konieczności otwierania dodatkowych okien dialogowych.
 • Ulepszone rozmycie gaussowskie. Efekt rozmycia gaussowskiego i inne efekty, takie jak cienie i blaski, są stosowane znacznie szybciej niż wcześniej. Efekty pracy są dokładniejsze dzięki możliwości wyświetlania podglądu bezpośrednio w obszarze kompozycji zamiast w oknie dialogowym.
 • Ulepszony panel Kolor. Próbkowanie kolorów jest szybsze i dokładniejsze dzięki rozszerzalnemu spektrum kolorów w panelu Kolor. Program pozwala również błyskawicznie kopiować i wklejać szesnastkowe kody kolorów do innych aplikacji.
 • Ulepszony panel przekształceń. Popularna opcja Skaluj pociągnięcia pędzlem i efekty jest teraz łatwo dostępna dzięki dodaniu jej do panelu przekształceń.
 • Poprawiony panel Typografia. Za pomocą klawiszy strzałek można zmieniać czcionkę zaznaczonego tekstu. Opcje takie jak glify dla wielkich liter czy indeks górny są teraz dostępne w jednym miejscu — na panelu Typografia.
 • Dokowanie ukrytych narzędzi. Narzędzia wcześniej ukryte, takie jak Kształt i Pióro, można odłączyć i zadokować. Dzięki możliwości poziomego lub pionowego dokowania narzędzi zwiększyła się funkcjonalność przestrzeni roboczej.
 • Przestrzenie robocze z pomieszczeniami. Funkcja pomieszczeń pozwala w czasie pracy płynnie przechodzić między przestrzeniami roboczymi. Umożliwia to uzyskanie spójności w obrębie projektu i zachowanie zmian układu do momentu wyzerowania ich przez użytkownika.
 • Ulepszony panel Sterowanie. Znajdowanie potrzebnych opcji jest łatwiejsze dzięki bardziej funkcjonalnemu panelowi Sterowanie, który zawiera spójne opcje, elementy sterujące punktami kotwiczenia, maski przycinające, zniekształcenia kopertowe i inne funkcje.
 • Ulepszony panel Przezroczystość. Nowy przycisk Utwórz maskę/Zwolnij wskazujący stan użycia maski w panelu Przezroczystość ułatwia tworzenie i usuwanie masek krycia.
 • Śnieżnobiały obszar roboczy. Ustawiając biały obszar roboczy programu Illustrator CS6, można w razie potrzeby szybko wybrać próbkę białego koloru.

Wymagania systemowe


 • Procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
 • 1 GB pamięci RAM (zalecane 3 GB) dla wersji 32-bitowej; 2 GB pamięci RAM (zalecane 8 GB) dla wersji 64-bitowej
 • 2 GB dostępnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji; brak możliwości zainstalowania na wymiennych urządzeniach magazynujących flash
 • Wyświetlacz o rozdzielczości 1024 x 768 (zalecana rozdzielczość 1280 x 800) i 16-bitowa karta graficzna
 • Stacja dysków DVD-ROM*
 • W przypadku niektórych funkcji programu Adobe Bridge wymagana karta graficzna obsługująca technologię DirectX 9 i mająca co najmniej 64 MB pamięci VRAM (pamięci przeznaczonej na grafikę)
 • Oprogramowanie działa tylko po dokonaniu aktywacji. W celu aktywacji oprogramowania, sprawdzania poprawności subskrypcji i korzystania z usług online jest wymagana rejestracja i musi być dostępne szerokopasmowe połączenie z Internetem.† Nie jest dostępna aktywacja telefoniczna.