+48 34 390 54 50

InDesign CS6 PL Win

InDesign CS6 PL Win
Dostępność:
Dostępny
Autor:
Adobe
Cena:
2870,82
(
z VAT
)
UWAGA! Podana cena jest ceną sugerowaną. W celu wyceny prosimy o kontakt.

Oprogramowanie Adobe® InDesign® CS6 to profesjonalna aplikacja służąca do przygotowywania układów stron, która zapewnia kontrolę nad projektem i typografią na poziomie pojedynczych pikseli. Funkcje tej aplikacji, takie jak Inspekcja wstępna, zaawansowane style oraz rozbudowany mechanizm obsługi tekstu, umożliwiają tworzenie ciekawych, atrakcyjnych stron. Nowe narzędzia pozwalają sprawniej dostosowywać układy do różnych rozmiarów ekranów i stron przeznaczonych do druku. Integracja z pakietem Adobe Digital Publishing Suite* umożliwia publikowanie układów programu InDesign jako aplikacji dla tabletów.
* Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji i usług zintegrowanych z pakietem Adobe Digital Publishing Suite, należy posiadać konto tego pakietu.


Najważniejsze funkcje programu InDesign CS6


 • Układ płynny. Podczas tworzenia układu alternatywnego (o innym rozmiarze lub innej orientacji) w programie InDesign można stosować płynne reguły dotyczące stron w celu automatycznego dostosowania materiałów.
 • Układ zastępczy. Ta funkcja umożliwia sprawne tworzenie i projektowanie wielu wersji układu — przeznaczonych dla różnych urządzeń i odmiennych zastosowań związanych z drukowaniem — w pojedynczym pliku programu InDesign.
 • Zawartość powiązana. Zawartość występującą w tym samym lub w wielu dokumentach programu InDesign można połączyć, tak aby zmiany (również dotyczące elementów interaktywnych) wprowadzone w obiektach lub tekście macierzystym były wprowadzane we wszystkich powiązanych obiektach potomnych.
 • Narzędzia do gromadzenia treści. To rozwiązanie umożliwia gromadzenie tekstu i obiektów z istniejących układów. Układacz zawartości pozwala dodać elementy w odpowiedniej kolejności w nowym układzie.
 • Formularze PDF w programie InDesign. Przed wyeksportowaniem do pliku PDF pola formularzy można utworzyć bezpośrednio w programie InDesign. Panel Artykuły w programie InDesign pozwala również przypisywać kolejność zakładek.
 • Obsługa języków środkowowschodnich. Zakup i uaktualnienie wersji programu InDesign przeznaczonej dla regionu środkowowschodniego umożliwia łatwą lokalizację dokumentów globalnych oraz oferuje dostęp do ulepszonych funkcji.
 • Ulepszony panel Strony. Wyświetlając układy zastępcze w panelu Strony, można sprawnie porządkować zawartość.
 • Podzielone okno. Wyświetlenie dwóch układów obok siebie w tym samym dokumencie pozwala porównać wygląd i sposób działania układów, co pomaga zapewnić spójność.
 • Ostatnio używane czcionki. Pogram zapewnia dostęp do często używanych czcionek. Użyte niedawno czcionki są wyświetlane u góry listy czcionek.
 • Opcje dopasowywania do trwałych ramek tekstowych. Ramki można skonfigurować tak, aby były powiększane w miarę dodawania w nich tekstu. Wystarczy określić proste parametry. Możliwe jest automatyczne powiększanie i zmniejszanie ramek dla nagłówków, dymków lub innej zmiennej zawartości.
 • Podgląd w skali szarości. Podgląd układów w skali szarości pozwala zobaczyć, jak będą one wyglądać na urządzeniu z ekranem czarno-białym lub po wydrukowaniu w czerni i bieli.
 • Eksportowanie plików PDF w skali szarości. Pliki PDF można eksportować w skali szarości bezpośrednio z poziomu okna dialogowego Drukuj.
 • Wyrównanie do obiektu kluczowego. Zaznaczone elementy można wyrównać do zdefiniowanego obiektu kluczowego.
 • Ulepszenia słowników programu Hunspell. Program zapewnia dostęp do ponad 100 słowników open source.
 • Obsługa formatu IDML. Po zapisaniu układu w formacie IDML z poziomu menu Zapisz jako można z niego korzystać we wcześniejszych wersjach programu InDesign.
 • Złożone obliczenia. W panelach i oknach dialogowych można określać wartości przy użyciu złożonych formuł (na przykład 12,5p/2x3).
 • Ulepszona obsługa akapitów obejmujących kilka kolumn lub podzielonych między kilkoma kolumnami. Wiersze można grupować w akapitach obejmujących kilka kolumn lub podzielonych między kilkoma kolumnami.
 • Eksportowanie interaktywnych dokumentów PDF jako stron. Interaktywny plik PDF można wyeksportować jako strony zamiast w postaci widoków rozszerzonych.
 • Eksportowanie do formatu PNG. Dokumenty programu InDesign można eksportować do formatu PNG w celu użycia w Internecie bez utraty jakości. Możliwe jest eksportowanie całych dokumentów, części dokumentów lub pojedynczych elementów.
 • Ulepszone powiększanie połączonych obiektów. Panel Łącza pozwala powiększyć połączony obiekt, dzięki czemu można go dokładniej ocenić.
 • Zarządzanie zestawem rozszerzeń. Grupy rozszerzeń można włączać lub wyłączać odpowiednio do bieżącego obiegu pracy.
 • Obsługa języków używanych w Indiach. Układacz wielojęzyczny — mechanizm układania w angielskiej międzynarodowej wersji programu InDesign — umożliwia pracę z językami hindi, pendżabskim oraz innymi językami używanymi w Indiach,† a także z językami używającymi złożonych skryptów, takimi jak arabski i hebrajski.
 • Interaktywna zawartość HTML. W układach programu InDesign można umieszczać interaktywne elementy HTML, takie jak okna usługi Mapy Google czy animacje utworzone za pomocą oprogramowania Adobe Edge™. Po wyeksportowaniu do formatu HTML, EPUB3 lub FOLIO dla pakietu Adobe Digital Publishing Suite* elementy interaktywne zostają zachowane.
 • Odwzorowywanie stylów w tekście połączonym. Program pozwala określać style zawartości w tekście połączonym. Możliwe jest określanie różnych stylów dla tekstu macierzystego i potomnego.
 • Ulepszona obsługa pakowania. Projekty programu InDesign można pakować w celu przekazania w obiegach pracy pakietu Adobe Digital Publishing Suite. Jedną z dostępnych funkcji są nakładki. W pakiecie można też umieścić plik IDML.

Wymagania Systemowe


 • Procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3 lub Windows 7
 • 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB)
 • 1,6 GB dostępnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji; brak możliwości zainstalowania na wymiennych urządzeniach magazynujących flash
 • Wyświetlacz o rozdzielczości 1024 x 768 (zalecana rozdzielczość 1280 x 800) z 16-bitową kartą graficzną
 • Stacja dysków DVD-ROM
 • Oprogramowanie Adobe® Flash® Player 10 do eksportowania plików SWF
 • W przypadku niektórych funkcji programu Adobe Bridge karta graficzna obsługująca technologię DirectX 9 i mająca co najmniej 64 MB pamięci VRAM
 • Oprogramowanie działa tylko po dokonaniu aktywacji. W celu aktywacji oprogramowania, sprawdzania poprawności subskrypcji i korzystania z usług online jest wymagana rejestracja i musi być dostępne szerokopasmowe połączenie z Internetem.* Nie jest dostępna aktywacja telefoniczna.