PayU - Bezpieczne patnoci internetowe
 

Kontakt

Oddział Częstochowa:

CBIT Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie - sklep internetowy
ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa

Dział sprzedaży produktów firmy Paragon Software:
Tel.: (34) 390-54-50
Fax: (34) 390-54-46
e-mail: biuro@cbit.pl

Główna siedziba firmy:

CBIT Sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
NUMER KRS 0000216589
NIP 524-25-13-852
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł